Niepoprawne znaki szlaków

znaki z PCV przyklejane na drzewach (odpadają lub są zrywane)
znaki metalowe w środku lasu
szlak po ścince drzew
znak bardzo stary, ledwo widoczny
zniszczony znak