Kurs znakarzy szlaków w Olsztynie

Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie ogłasza nabór na kurs znakarzy szlaków pieszych, który odbędzie się w dniach 14-16.04.2023 r.

 

Znakarzem może zostać kandydat, który:
– ukończył 18 lat,
– jest członkiem PTTK min. 2 lata,
– posiada odznakę małą OTP w stopniu srebrnym,
– odznacza się szczególną znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień,
– ukończył szkolenie ogólne lub posiada uprawnienia członka kadry programowej PTTK (np. Przewodnik, Przodownik, Instruktor krajoznawstwa, Organizator Turystyki),
– z wynikiem pozytywnym ukończył kurs znakarza szlaków nizinnych.

https://www.warmia.pttk.pl/imprezy-turystyczne/1375-kurs-znakarzy-szlakow-2023.html