Komisja ds Szlaków

Komisja ds Szlaków została powołana w styczniu 2023 r przez Zarząd Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie.

Członkowie to znakarze szlaków i zajmują się monitoringiem, inwentaryzacją oraz znakowaniem wszystkich szlaków (pieszych, rowerowych i kajakowych).  Celem jest także sprawna stadaryzacja szlaków w regionie oraz sprawna współpraca z samorządami i z LOT.

Informacje:
https://www.warmia.pttk.pl/komisje.html

https://www.warmia.pttk.pl/znakarze-szlakow